Profesor Akšamija

Prof. dr. Mehmed A. Akšamija je svršenik čuvene Praške AMU-FAMU gdje je po okončanju dodiplomskog studija započeo univerzitetsku karijeru u zvanju asistenta prof. Jana Šmoka, te magistrirao i doktorirao iz oblasti teorije medija – Teorija poruke – Teorija fiksacije optičke slike. Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a predaje i na Arhitektonskom fakultetu, Akademija scenskih umjetnosti te na Fakultet političkih nauka. U okviru univerzitetske suradnje surađivao je ili surađuje na više projekata sa Univerzitetima u Baselu (Universität Basel, Switzerland) i Grazu (Universities of Graz, Austria). Bio je dekan Akademije, prodekan, šef odsjeka Grafičkog dizajna i šef Katedre za fotografiju i multimediju. Do sada je ostvario 19 samostalnih izložbi i učestvovao na 145 kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. U proteklom periodu nagrađen je sa 54 nagrade internacionalnog značaja iz stručnih oblasti (fotografija, digitalna fotografija, grafički dizajn, likovno-grafička oprema knjige…), te više nacionalnih priznanja iz navedenih oblasti.
Realizirao je nekoliko tisuća projekata iz oblasti grafičkog dizajna, objavio više naučnih članaka u referentnim stručnim časopisima, kao i tri autorske mnografije. Redovni je član BANU – Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (Sarajevo, BiH) i voditelj kulturološkog odjeljenja BANU.